Wat is Uitvalgedrag?

We spreken over reactiviteit, wanneer de hond bij het zien of de benadering van een prikkel DIRECT gaat reageren, en je deze er bijna niet meer uitkrijgt! Je hond hoeft zelf geen agressief gedrag te laten zien om onder deze noemer te vallen. Hieronder een kleine opsomming van gedrag dat we kunnen waarnemen.

Onder uitvallen verstaan we

 • Trekken aan de lijn
 • Blaffen
 • Grommen
 • Fixeren
 • Strak kwispelen 
 • Geen contact met jou
 • Staan op achterpoten 
 • Hoge mate van opwinding
 • Over enthousiasme
Uitvalgedrag
Akeela reageerde hier op een trigger door in haar lijn te gaan hangen.

Uitvallen is dus meer als daadwerkelijk grommen of snauwen naar de prikkel. Wanneer je hond uitvalt, gebeurt er in zijn lijf hormonaal heel erg veel!

We hebben het hier over de aanmaak van stresshormonen; cortisol en adrenaline en zelfs dopamine. De uitval is eigenlijk de stress-emmer die overloopt en er volgt een soort ontlading, door die ontlading komt dopamine vrij, wat een goed gevoel geeft. Dat alles samen kan ervoor zorgen dat je hond gaat uitvallen, en steeds opnieuw gaat vervallen in dit gedrag. In de volgende lessen gaan we inzoomen op die stress-emmer of trigger stacking.

Als je hond uitvalt, is deze NIET meer bereikbaar voor jou. Het reptielen brein zegt: ACTIE NU! Het overlevingsmechanisme schiet in gang, deze overlevingsmechanisme start op automatische piloot. Je hond heeft deze nodig om te overleven. Het gaat dus bijna automatisch. We kunnen ze onderscheiden in,

 • fight (VECHTEN)
 • flight (VLUCHTEN)
 • freeze (BEVRIEZEN)
 • fiddle about (GEK DOEN)

Welke overlevingsmechanisme in gang schiet, is afhankelijk van de leerervaringen van je hond in het verleden. Kon je hond het meeste resultaat behalen door hard te blaffen dan zal het oerbrein steeds vaker kiezen uit de FIGHT. Dit overlevingsmechanisme is iets wat op ”automatische piloot” gelezen, ingang schiet. Het oerbrein van je hond zegt OVERLEVEN! Je hond kan door de lijn niet vluchten of vermijden en vaak werden de subtielere signalen niet of slecht gelezen, hij ging dus steeds feller communiceren met de omgeving. Zijn ervaringen vertellen hem dus dat hard blaffen en grommen de enge prikkel op afstand zal houden, het oerbrein zal dus zal dus steeds vaker kiezen voor de FIGHT.

Het lijkt daarom vaak dat de hond naar de prikkel toe wil die hem duidelijk stress bezorgt, en dit roept vaak vragen op bij de begeleider. Het enige dat je hond wil is overleven en zich veilig stellen. Reactiviteit draait dus ook totaal niet om dominantie zoals vele trainers beweren.

Naar de prikkel willen gaan die je hond stress bezorgt, zorgt dat je hond deze onder controle kan houden, vergelijk het met die dikke spin op de muur in je keuken. Je zult bijna obsessief willen weten waar de spin zich bevindt, wat deze doet en wat de volgende stap zal zijn.

Je hond is vaak tijdens het uitvallen niet bereikbaar voor je. Het beste is dus wachten tot je hond weer iets bereikbaar is en je hem uit de situatie kan halen, lukt dit niet, is de enige optie om hem even mee te trekken. In het deel MANAGEMENT, ga je leren om deze stap voor te zijn door bepaalde life skills (oefeningen) in te gaan zetten, en ook hoe je de stresssignalen kunt herkennen. Maar dit is voor later!

Vaak wordt reactiviteit gezien als het niet opvoeden van je hond. Dit is allesbehalve waar. Negeer zulke commentaren dan ook. Je hoeft niet strenger te worden, of te gaan tieren op je hond, of deze fysiek te gaan corrigeren.

Sterker nog. Met traditionele trainingsmethoden die de nadruk leggen op fysiek corrigeren van je hond kunnen de problemen van reactief gedrag zelf in de hand werken of verergeren. Wij kiezen daarom uitsluitend voor een force free methode!

Waarom valt je hond uit?

Vaak ervaart je hond door een traumatische ervaring een onveilig gevoel, we gaan dus moeten zorgen dat je hond weer een veilig gevoel ervaart rondom prikkels. En dit kan niet door fysiek te corrigeren. Doordat we vaak denken dat de hond gewoon ongehoorzaam is, loop je dus tegen een muur aan en raak je niet of nauwelijks verder met je training.\

Meer hierover in de volgende les!

De emotie onder het uitvalgedrag is in 80% angst en onzekerheid. Je hond ervaart de prikkel als zeer spannend en misschien zelfs als levensbedreigend. Accepteer dit ook! Voor ons is alles rondom ons “normaal” en kunnen we het vaak plaatsen, bij honden werkt dit niet zo.