Waar ga je het best wandelen

Het belang van je wandel omgeving

De omgeving waarin je wandelt met je hond speelt een enorm grote rol in de reactiviteit. In deze les gaan we bekijken welk effect dit op je hond kan hebben, en wat je kan veranderen, zodat je weer ontspannen kunt genieten van jullie wandeling samen.

Bekijk eens kritisch de wandel omgeving van jouw en je hond. Hoe ervaart je hond deze? Misschien wandel je steeds dezelfde ronde in je woonwijk en weet je hond al waar die ander stomme hond zit, en gaat hij al vooraf zichzelf opwinden. Iedere wandeling ervaart je hond dus enorm veel spanning. Ga eens in een andere (PRIKKELARME) omgeving wandelen, neem hier voor bij voorkeur de wagen. Zo voorkom je al een deel spanning. Zo ga je uiteindelijk bepaalde aangeleerde patronen doorbreken. Om de negatieve associaties die je hond mogelijk gemaakt heeft met een bepaalde context (de wandelomgeving waarin je vaak gaat of ging wandelen) te laten uitdoven, is het dus belangrijk je wandelomgeving aan te passen. Wandelen op een nieuwe plek kan ervoor zorgen dat je hond meer gaat ontspannen. Deze nieuwe plek hoeft niet iedere week een “nieuwe plek” te zijn. Wel zorg je ervoor dat deze nieuwe plek als veilig en voorspelbaar wordt ervaren door je hond, door er vaker te gaan wandelen. Dit wordt je nieuwe oude wandelomgeving. Volg je nog?

Misschien woon je kort bij het bos, en triggeren al de geuren van wild je hond, en gaat hij hierdoor enorm in de lijn hangen? Probeer eens in een woonwijk te wandelen op een rustig tijdstip. Of misschien wonen er in jullie woonwijk veel honden, en kunnen deze plots luid blaffend verschijnen aan de omheining….

 

 Als je dingen blijft doen zoals je ze altijd deed, moet je geen verandering verwachten.

Waar je wandelt bepaald dus voor een deel mee het uitvalgedrag van je hond. Bekijk de omgeving dus vanuit het standpunt van je hond. Door dit te gaan managen ga je voorkomen dat je hond gaat uitvallen, overstroomt zijn stress-emmer niet en kun je eindelijk ontspannen wandelen, samen met je hond. Het is noodzakelijk dat we gaan proberen om de uitvallen te reduceren en uiteindelijk te laten uitdoven.

We moeten dus wel eerst de negatieve associatie die je hond gemaakt heeft met bepaalde prikkels gaan uitdoven zodat er ruimte komt in zijn brein voor nieuw gedrag. We leggen als het ware een volledig nieuwe weg open in zijn hersenen. Dit wil zeggen dat we enkele bomen moeten ontwortelen en de weg vrijmaken, bij wijze van spreken!. En dit kan dus alleen maar door goed te gaan managen!

Managen is een onderdeel van je training en zeker een die je NIET mag onderschatten of negeren. Zonder dit belangrijk onderdeel heeft je training geen of weinig kans om te slagen. Dit is vaak waarom je blijft hangen in je training. We blijven de hond in de voor vervelende situaties brengen. Waardoor we het aangeleerde gedrag in stand houden, het uitvallen dus.

Het kan ook goed zijn dat je de komende tijd de wandelingen gaat moeten reduceren, voor veel reactieve honden zijn 3 wandelingen per dag van een uur gewoonweg te veel! Sla de wandeling eens over en ga voor een Snuffeltuin sessie, meer trainingssessies in jullie achtertuin, meer samen lekker spelen en achter elkaar aanhollen, trekspellen, zoekspellen etc. Fysieke beweging bestaat uit meer dan alleen maar een rondje door de wijk of bos, en kunnen perfect enige tijd vervangen worden door bovenstaande activiteiten. Staan je wandelingen de laatste tijd al op een laag pitje, dan kan het zijn dat bepaalde behoeften niet worden vervult en dat je net meer de deur uit moet. Bespreek dit met mij indien je hierover twijfelt.

Wil dit zeggen dat je voor altijd en eeuwig op deze plekken moet gaan wandelen? Neen! Het is wel belangrijk als je wil werken aan het uitvalgedrag, dat je de komende tijd wel kiest voor prikkelvrije wandelomgevingen, zodat negatieve linken die je hond eventueel gemaakt heeft, kunnen worden losgekoppeld. Later kun je de hoeveelheid prikkels weer gaan opbouwen, hoeveel tijd hierover gaat, is per hond verschillend. Laat het idee los dat je hond iedereen leuk moet vinden, mee moet kunnen in de drukte. Het gaat jezelf veel meer rust geven eens je die verwachtingen kunt gaan loslaten. Soms is accepteren wie je hond is, het beste geschenk dat je jouw hond kan geven.

Voorbeelden van wandelplekken

 • Verlaten industrie, overzicht en perfecte plek om je lijntechnieken te oefenen. Je zult hier zelden iemand anders tegenkomen.

 • Parking van een shoppingcentrum na sluiting, hier hangen enorm veel geuren.

 • Ander deel van de wijk waar je hond nog geen negatieve associatie heeft gemaakt met bepaalde prikkels.

 • Onbekend en rustig stuk bos

 • Heide, heel veel overzicht en vaak rustiger wandelen met voldoende ruimte

 • De plek waar er ‘s Morgens markt is geweest, ook hier weer een perfect snuffelplekje.

Beantwoord deze vragen voor jezelf

Bekijk de wandel locatie kritisch.

 • Zijn er ruime wandelpaden,
 • Is er voldoende overzicht,
 • Welke associatie heeft je hond met de plek waarin je gaat wandelen
 • Op welke prikkels reageert je hond
 • Waar kun je wel rustig gaan wandelen