Bat

Het effect van BAT op je hond

BAT? WAT??

Nee we hebben het hier niet over vleermuizen. Maar over Behavior Adjustment Training. Afgekort BAT dus. De hond wordt blootgesteld aan zijn triggers in een gecontroleerde omgeving en op een gepaste afstand, zodat er positieve ervaringen ontstaan. Tijdens de groepslessen ga je aan de slag met de basis van een BAT training MAAR met een twist, koos je om zelfstandig aan de slag te gaan, zul jij dus zelf een ideale setting moeten gaan creëren, aan de hand van de kennis die jij opdoet in deze cursus.

BAT is een techniek ontwikkeld door Grisha Stewart, een Amerikaanse hondentrainster gespecialiseerd in reactiviteit bij honden. Zij omschrijft de omgeving waarin je wandelt met je hond als een Zee en deelt deze in volgens kleur. Groen is veilig en stressvrij en rood is gevaar en uitvallen. De trick is dus om je hond zoveel mogelijk op het droge te houden en vooral in de blauwe zone te houden tijdens het trainen. Hiervoor is kennis van stresssignalen enorm belangrijk. In de volgende modules gaan jullie dit ook leren herkennen.

Idealiter bevinden jullie je zoveel mogelijk in de blauwe zone, dit is wanneer je hond de trigger opmerkt, maar geen stresssignalen vertoont en je hond nog op je cue kan reageren. In deze zone ontstaan positieve leerervaringen, hoe korter je hond de trigger (zee/rode zone) nadert, hoe meer stress signalen deze gaat vertonen. Eens met de poten in de zee wordt de kans steeds groter dat je hond gaat uitvallen. Dit wil je voorkomen. In de rode zone is je hond onbereikbaar en ontstaat er geen leerervaring. Je hond wil in deze zone overleven en zal gaan uitvallen om dit te bereiken.

 Bij BAT krijgt een hond zo veel mogelijk controle en ruimte om zelf te kiezen voor ontspannen gedrag. Hierdoor wordt niet alleen het gedrag veranderd, maar ook de emotionele reactie op de prikkels. We werken dus vanbinnen uit! We doen niet aan symptoom bestrijding door allerlei hulpmiddelen om je hond onder controle te houden, maar we gaan er voor zorgen dat je hond zich weer echt prettig voelt zonder dat we emoties gaan onderdrukken.

Er wordt altijd gewerkt met een lange lijn van 5m en een zo comfortabel mogelijk tuig met bevestiging van de riem op de rug. De hond krijgt het gevoel dat hij vrij kan bewegen.

BAT verhoogt het zelfvertrouwen en verlaagt de spanning. Een hond die meer controle krijgt over eigen gedrag, zal minder angst en/of frustratie ervaren. 

We gaan het gedrag ombuigen door middel van positieve bekrachtiging en het creëren van positieve, ontspannen interacties tussen de hond en zijn omgeving. Het doel van deze cursus is om de hond te helpen zich comfortabeler en zelfverzekerder te voelen in verschillende situaties, zodat hij beter kan omgaan met uitdagende of stressvolle omgevingen.

Om BAT-technieken toe te passen op een hond, begin je met het identificeren van situaties die de hond uitdagen of stress veroorzaken. Dit kan bijvoorbeeld een drukke straat zijn, een andere hond die op afstand loopt, of een hard geluid dat de hond angstig maakt. In de volgende lessen ga je opzoek naar de trigger die ervoor zorgt dat je hond ongewenst gedrag laat zien.

Vervolgens introduceer je de hond geleidelijk aan deze situaties, beginnend met een afstand waarbij de hond nog comfortabel en ontspannen is. Onthou dat leerervaringen ontstaan UIT de situatie en niet wanneer je recht in een spannende situatie zit. Om een leerervaring te creëren ga je dus op een bepaalde afstand staan van de trigger, waar je nog in contact kunt staan met je hond, je hond ontspannen is, maar wel de trigger opmerkt. Maar later hierover meer. De afstand die nodig is, is per hond verschillend. Je zult dus even moeten aftasten wat voor je hond de gepaste afstand is. Dit kan 5 m zijn maar ook 50 m.

Wanneer de hond een ongewenste reactie vertoont, zoals blaffen, trekken aan de lijn, of verstijven, gebruik je de technieken van de vorige les om de hond te helpen kalmeren en zich meer op zijn gemak te voelen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je de hond meer ruimte geeft om te bewegen, en afstand te nemen van de situatie die bij je hond stress veroorzaakt.

Belangrijk bij BAT is dat je werkt met de hond op zijn eigen tempo en dat je positieve bekrachtiging gebruikt om gewenst gedrag te belonen. Een beloning is voor iedere hond wat anders, dit kan spel zijn, lekker voer of zelf uit de situatie kunnen gaan. Ook de omgeving kun je dus zeker gebruiken als beloning. Ga dus uitzoeken wat je hond als beloning ervaart.

De cursus is gericht op het creëren van een positieve, ontspannen omgeving voor de hond, waarin hij zich veilig en comfortabel voelt. Door gebruik te maken van de technieken in de lessen, kan de hond leren om zijn gedrag aan te passen en beter om te gaan met stressvolle of uitdagende situaties.

Bekijk de 2 pdf’s bij materialen bovenaan deze les als extra handleiding bij het opzetten van je training!