Verschillende soorten agressie

Om tot een goed inzicht te komen, zodat jij je hond goed kunt gaan ondersteunen, maar ook gaat begrijpen waar dat gedrag vandaan komt, is het belangrijk om eerst te weten welke emotie achter het uitvalgedrag schuilt. Agressie kunnen we indelen in verschillende vormen,

  • Territoriale agressie: Dit type agressie treedt op wanneer een hond zijn territorium of ruimte verdedigt. Het kan zich manifesteren als agressie tegen indringers, zowel menselijke als andere dieren, die het territorium binnendringen.
  • Angst-agressie: Honden vertonen angst-agressie als reactie op situaties of prikkels die hen angstig maken. Ze kunnen blaffen, grommen of zelfs bijten in een poging om de dreiging te verwijderen of zichzelf te beschermen.
  • Ressourcegerichte agressie: Honden kunnen agressie vertonen als ze hun bezittingen of hulpbronnen, zoals voedsel, speelgoed of een ligplaats, proberen te beschermen tegen anderen.
  • Frustratie-agressie: Frustratie-agressie ontstaat wanneer een hond gefrustreerd raakt omdat hij beperkt wordt in het vervullen van zijn behoeften of verlangens. Deze agressie kan zich manifesteren als reactief gedrag in stressvolle situaties.
  • Pijn-geïnduceerde agressie: Honden die pijn of ongemak ervaren, kunnen agressief gedrag vertonen als reactie op pijn. Dit is vaak een verdedigingsmechanisme.
  • Instrumentele agressie: Dit type agressie wordt getoond wanneer een hond agressief gedrag gebruikt om een doel te bereiken, zoals aandacht trekken of iets krijgen wat ze willen.
  • Interdog-agressie: Deze vorm van agressie treedt op tussen honden en kan zich voordoen tussen honden binnen hetzelfde huishouden of tussen vreemde honden. Het kan verschillende oorzaken hebben, zoals territoriale geschillen of sociale spanningen.
  • Predatorische agressie: Sommige honden vertonen agressief gedrag tegenover kleinere dieren, zoals katten of knaagdieren, vanwege hun natuurlijke instinct om te jagen.