De link tussen voeding, pijn en reactiviteit

Wat is de link tussen voeding, pijn en ongemak en reactiviteit? In deze module gaan we daar kort dieper op in.